Екобюлетин брой 48: 29 ноември - 5 декември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 6 Декември 2021
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в близост до кръгово кръстовище „Трапезица“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

 

Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни най-високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на контролираните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 29/11/ - 1.24 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Меден Рудник“

на 30/11/ - 1.13 пъти /СДН/

 

АИС ЦГЧ

на 30/11/ - 1.12 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Лазур“

на 30/11/ - 1.01 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 701 Последна промяна: 09:24:54, 06 декември 2021