Екобюлетин брой 51: 20-31 декември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 4 Януари 2022
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в близост до кръгово кръстовище „Трапезица“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

 

Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни най-високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 23/12/ - 1.73 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.32 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.26 пъти /СДН/

 

АИС ЦГЧ

на 24/12/ - 1.28 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 687 Последна промяна: 13:26:05, 04 януари 2022