Екобюлетин брой 7: 15-21 февруари 2021 г.

Понеделник, 22 Февруари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 17/02/ - 1.13 пъти /СДН/
на 18/02/ - 1.25 пъти /СДН/
на 20/02/ - 1.03 пъти /СДН/
на 21/02/ - 1.01 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ
кв. Долно Езерово,
кръстовище ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“
на 20/02/ - 1.00 път /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1281 Последна промяна: 08:55:32, 22 февруари 2021