Екобюлетин брой 8: 22-28 февруари 2021 г.

Понеделник, 1 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 22/02/ - 1.36 пъти /СДН/
на 23/02/ - 1.28 пъти /СДН/
на 24/02/ - 1.01 пъти /СДН/
на 25/02/ - 1.31 пъти /СДН/
на 26/02/ - 1.49 пъти /СДН/
на 27/02/ - 1.41 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ
кв. Долно Езерово,
кръстовище ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“
на 24/02/ - 1.17 път /СДН/
на 25/02/ - 1.10 пъти /СДН/
на 27/02/ - 1.05 пъти /СДН/
на 28/02/ - 1.21 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник“
на 24/02/ - 1.06 пъти /СДН/
на 27/02/ - 1.12 пъти /СДН/
на 28/02/ - 1.19 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1268 Последна промяна: 10:09:57, 01 март 2021