Екобюлетин брой 9: 1-7 март 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 8 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ
кв. Долно Езерово,
кръстовище ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“
на 01/03/ - 1.03 пъти /СДН/
на 02/03/ - 1.08 пъти /СДН/
на 06/03/ - 1.08 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово
на 03/03/ - 1.05 пъти /СДН/
на 04/03/ - 1.09 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1211 Последна промяна: 09:20:52, 08 март 2021