2022

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2022 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

704 специалист Пламен Сашев Тодоров 704/1.02.2022 г.
Декларация
 
705 специалист Неделин Стоянов Батлев 705/14.02.2022 г.
Декларация
 
706 старши специалист Мария Димова Роева 706/14.03.2022 г.
Декларация
 
707 кмет на с.Твърдица Людмила Георгиева Любенова 707/16.03.2022 г.
Декларация
 
708 младши експерт Богомила Николаева Радославова

708/17.03.2022 г.
Декларация 1

708/01.04.2022 г.
Декларация 2

 
709 старши специалист  Пенка Колева Паспалева 709/23.03.2022 г.
Декларация
 
710 главен специалист Мария Стоянова Демирева 710/23.03.2022 г.
Декларация
 
711 старши специалист Диана Валентинова Чонова 711/12.04.2022 г.
Декларация
 
712 старши специалист Величка Владкова Демирева 712/14.04.2022 г.
Декларация
 
713 Старши експерт Оксана Досенко 713/13.04.2022 г.
Декларация
 
714 Шофьор Иван Христов Христов 714/18.04.2022 г.
Декларация
 
715 Директор Тони Неделчева Костова 715/28.04.2022 г.
Декларация
 
716 старши специалист Елена Стефанова Стойкова 716/23.05.2022 г.
Декларация
 
717 кметски наместник Ангел Димитров Петков 717/01.06.2022 г.
Декларация
 
718 Директор ДГ"Светулка" Пролет Кирякова Калпакчиева 718/01.06.2022 г.
Декларация
 
719 Ръководител проект ДД "Здравеопазване" Мария Цочева Куманова 719/25.07.2022 г.
Декларация
 
720 Управител на ОПБК Даниела Петрова Рашидовска 720/01.08.2022 г.
Декларация
 
721 старши експерт Гергана Руменова Иванова 721/01.08.2022 г.
Декларация
 
722  старши специалист Веселина Василева Николова 

722/22.08.2022 г.
Декларация

 
723 старши специалист Кремена Георгиева Стоянова 723/01.09.2022 г.
Декларация
 
724 старши специалист Мария Станкова Драчева 724/01.09.2022 г.
Декларация
 
725 главен експерт Даниел Василев Калудов 725/01.09.2022 г.
Декларация
 
726 младши експерт Настенка Димитрова Ненова 726/12.09.2022 г.
Декларация
 
727 главен експерт Светла Веселинова Вутова 727/14.09.2022 г.
Декларация
 
728 младши експерт Свилен Ангелов Георгиев 728/19.09.2022 г.
Декларация