2022

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4 ЗА 2022Г.

на Общинска администрация при Община Бургас през 2022 година

2596/28.11.2022 г.
Декларация

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4

2071 Тодор Куцаров Аврамов 2071/25.01.2022 г.
Декларация
 
2072 Аглика Димитрова Костадинова

2072/07.02.2022 г.
Декларация

 

2074

Стефани Петрова Вълчева 2074/16.02.2022 г.
Декларация
 
2075 Марио Красимиров Аврамов  2075/17.02.2022 г.
Декларация
 
2077 Неделин Стоянов  Батлев 2077/12.03.2022 г.
Деклараация
 
2078 Пламен Сашев Тодоров 2078/08.03.2022 г.
Декларация
 
2090

Мария Димова Роева /Черкезова/

078/08.03.2022 г.
Деклааация
 
2225 Пенка Колева Паспаалева 2225/20.04.2022 г.
Декларация
 
2269 Катя Иванова Мишева    2269/27.04.2022 г.
Деклараация
2276 Мария Стоянова Демирева 2276/27.04.2022 г.
Декларация
 
2474 Диана Валентинова Чонова 2474/10.05.2022 г.
Декларация
 
2515 Тони Неделчева Костова 2515/12.05.2022 г.
Деклараация
 
2526 Димитър Антонов Маджаров   2515/12.05.2022 г.
Деклараация
2579 Елена Стефанова Стойкова 2579/01.06.2022 г.
Деклараация
 
2580 Тодор Ангелов Ненов 2580/01.06.2022 г.
Декларация
 
2581 Пролет Кирякова Калкакчиева 2581/03.06.2022 г.
Декларация
 
2582 Ангел Димитров Петков 2582/10.06.2022 г.
Декларация
 
2583 Гергана Руменова Иванова 2583/16.08.2022 г.
Декларация
 
2584 Мария Цочева Куманова 2584/18.08.2022 г.
Декларация
 
2585 Даниела Петрова Рошидовска 2585/22.08.2022 г.
Декларация
 
2586 Веселина Василева Николова 2586/23.09.2022 г.
Декларация
 
2587 Кремена Георгиева Стоянова 2587/23.09.2022 г.
Декларация
 
2588 Мария Станкова Драчева 2588/26.09.2022 г.
Декларация
 
2589 Свилен Ангелов Геориев 2589/26.09.2022 г.
Декларация
 
2590 Даниел Василе Калудов 2590/30.09.2022 г.
Декларация
 
2591 Настенка Димитрова Ненова 2591/03.10.2022 г.
Декларация
 
2592 Светла Веселинова Вутева 2592/08.10.2022 г.
Декларация
 
2593 Елена Стефаноав Стойкова 2593/08.10.2022 г.
Декларация
 
2594 Ивана Господинова Динкова 2594/04.11.2022 г.
Декларация
 
2595 Станимир Петров Ставрев 2595/15.11.2022 г.
Декларация
 
2596 Лилия Янкова Кралчева 2596/28.11.2022 г.
Декларация
 
2596-1 Диана Илиева Цонова 2596-1/22.12.2022 г.
Декларация