Екобюлетин брой 13: 28 март - 3 април 2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 4 Април 2022
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в кв. Д. Езерово, кръстовище на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 28/03/ - 1.20 пъти /СДН/

на 31/03/ - 1.19 пъти /СДН/

на 01/04/ - 2.27 пъти /СДН/

на 02/04/ - 1.20 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Меден Рудник“

на 02/04/ - 1.73 пъти /СДН/

на 03/04/ - 1.06 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Славейков“

на 02/04/ - 1.86 пъти /СДН/

на 03/04/ - 1.05 пъти /СДН/

 

АИС ЦГЧ

на 01/04/ - 1.05 пъти /СДН/

на 02/04/ - 1.82 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Лазур“

на 02/04/ - 1.57 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 123 Последна промяна: 09:34:03, 04 април 2022