Екобюлетин брой 35: 29 август - 4 септември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Септември 2022
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали четири автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в кв. Лозово, на ул. „Роза“ в близост до кръстовището с ул. „Ястребино“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

 

Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 29/08/ - 1.46 пъти /СДН/

на 30/08/ - 1.33 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Меден Рудник“

на 29/08/ - 1.06 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Славейков“

на 29/08/ - 1.94 пъти /СДН/

на 30/08/ - 1.55 пъти /СДН/

на 31/08/ - 1.60 пъти /СДН/

на 01/09/ - 1.05 пъти /СДН/

 

АИС ЦГЧ

на 29/08/ - 1.33 пъти /СДН/

на 30/08/ - 1.16 пъти /СДН/

на 31/08/ - 1.15 пъти /СДН/

 

АИС к-с „Лазур“

на 29/08/ - 1.21 пъти /СДН/

на 31/08/ - 1.01 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 358 Последна промяна: 09:54:09, 05 септември 2022