Екобюлетин брой 36: 5-11 септември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 12 Септември 2022
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, една ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и една Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в кв. Лозово, на ул. „Роза“ в близост до кръстовището с ул. „Ястребино“/ к-с „Лазур“ до бл.1. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

 

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 200 Последна промяна: 08:57:01, 12 септември 2022