Екобюлетин брой 51: 19-25 декември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 3 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС кв. Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, една ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и една Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена на ул. „Фердинандова“, в близост до кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Ив. Вазов“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 22/12/ - 1.23 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.35 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.32 пъти /СДН/

АИС к-с „Славейков“

на 22/12/ - 1.25 пъти /СДН/

на 23/12/ - 2.06 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.67 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.40 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник“

на 23/12/ - 1.23 пъти /СДН/

АИС ЦГЧ

на 23/12/ - 1.28 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.25 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.05 пъти /СДН/

АИС к-с „Лазур“

на 23/12/ - 1.11 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 317 Последна промяна: 10:53:19, 03 януари 2023