2023

2023

Длъжност Име, презиме и фамилия

Вх.номер и дата

на декларация по чл.35, ал.1, т.2

2597

Мл. експерт

Маргарита Евтимова Драганова

2597/03.01.2023 г.
Декларация

2599

Гл. експерт

Цветозар Тошков Манолов

2599/01.02.2023 г.
Декларация

2600

Изп. директор Индустр. и лог. парк-Бургас

Петър Валентинов Иванов

2600/07.02.2023 г.
Декларация

2601

Гл. специалист

Марина Стоянова Калчева

2601/17.02.2023 г.
Декларация

2604

Мл. Специалист

Гюлшен Мехмед Юсуф

2604/07.03.2023 г.
Декларация

2605

Мл. Специалист-архив

Даниела Иванова Димитрова

2605/07.03.2023 г.
декларация

2606

Мл. Специалист

Анита Димитрова Дончева

2606/07.03.2023 г.
Декларация

2607

Мл. Специалист

Мария Драгомирова Стоянова

2607/07.03.2023 г.
Декларция

2608

Стажант

Микаела Милчева Иванова

2608/07.03.2023 г
Декларация

2609

Мл. експерт

Ралица Петрова Петрова

2609/07.03.2023 г.
Декларация

2610

Мл. Специалист

Димчо Димчев Димитров

2610/07.03.2023 г.
Декларация

2611

Мл. Специалист

Бояна Спасова Спасова

2611/07.03.2023 г.
Декарация

2612

Мл. Специалист

Валентин Стоянов Мезлишев

2612/07.03.2023 г.
Декларация

2613

Мл. Специалист

Габриела Валентинова Димова

2613/07.03.2023 г.
Декларация

2614

Мл. Специалист

Лора Петрова Томова

2614/07.03.2023 г.
Декларация

2769

Ст. специалист

Светла Кирилова Николова

2769/21.04.2023 г.
Декларация

2881

Гл. експер ГРН

Павлин Христов Димитров

2881/02.05.2023 г.
Декларация

2915

Гл. експерт

Пламена Танева Апостолова

2915/04.05.2023 г.
Декларация

2926

Специалист

Никола Атанасов Николов

2926/04.05.2023 г.
Декларация

3101

Директор ОП "Летен театър"

Димитър Антонов Маджаров

3101/23.05.2023 г.
Декларация

3102

Управител ЦНСТ "Славейков"

Елена Георгиева Данова-Коцева

3102/26.05.2023 г.
Декларация

3103

Ст. експерт РЕКИЦ

Калина Иванова Кунева

3103/02.06.2023 г
Декларация

3105

Гл. експерт

Илчо Коев Боев

3105/20.06.2023 г.
Декларация

3106

инспектор ООС

Петя Христова Берберова

3106/20.06.2023 г.
Декларация

3107

Ст. специалист

Златина Кирилова Кирова

3107/22.06.2023 г.
Декларация

3108

Гл. експерт МПДТР

Николай Желязков Стойков

3108/03.07.2023 г.
Декларация

3109

Вр. ид. Директор

Галина Младенова Дакова

3109/19.07.2023 г.
Декларация

3110

Стажант-одитор

Гена Димитрова Трифонова

3110/19.07.2023 г.
Декларация

3111

Гл. специалист КВО

Анна Андреева Филипова

3111/25.07.2023 г.
Декларация

3112

Гл. специалист

Ани Янкова Димитрова

3112/27.07.2023 г.
Декларация

3113

Ст. специалист АО "Освобождение"

Флора Жанова Тютюнджиева

3113/01.09.2023 г.
Декларация

3114

Инспектор д-я ОС

Христина Маринова Траева

3114/04.09.2023 г.
Декларация

3115

Вр. ид. управител ПБК

Денка Тодорова Топалова

3115/05.09.2023 г.
Декларация

3116

Инспектор ЕКООС

Милена Стоянова Неделчева

3116/05.09.2023 г.
Декларация

3117

Ст. инспектор ЕКООС

Десислава Милкова Дойчева

3117/07.09.2023 г.
Декларация

3118

Инспектор ЕКООС

Мирослав Дачев Давидов

3118/08.09.2023 г.
Декларация

3119

Гл. специалист

Диана Валентинова Чонова

3119/08.09.2023 г.
Декларация

3120

Кметски наместник с. Димчево

Тодор Куцаров Аврамов

3120/04.10.2023 г.
Декларация