2023

2023

Длъжност Име, презиме и фамилия

Вх.номер и дата

на декларация по чл.49, ал.1, т.2 и т.4

3121

Гл. специалист

Мариана Тодорова Цанова

3121/27.10.2023 г.
Декларация

3122

Гл. специалист ГРН

Красимира Янева Стоева

3122/14.11.2023 г.
Декларация

3123

Мл. Експерт СОЕЕ

Диана Русева Тодорова

3123/21.11.2023 г.
Декларация

3124

Ст. експерт АО

Десислава Кирилова Стаматова

3124/13.12.2023 г.
Декларация

3125

Гл. експерт

Вероника Трифонова Велева-Калоянова

3125/18.12.2023 г.
Декларация

3126

Гл. юрисконсулт Общински съвет

Мая Юриева Бошнакова-Тодорова

3126/20.12.2023 г.
Декларация

3127

Гл. експерт

Радостина Кирова Кирязова

3127/20.12.2023 г.
Декларация

3128

Ст. експерт "Озеленяване"

Мария Жечева Русева

3128/20.12.2023 г.
Декларация

3129

Специалист, д-я УКОРС

Даниела Илианова Симеонова

3129/20.12.2023 г.
Декларация

3130

Директор ЦАУ "Зора"

Георги Митев Митев

3130/21.12.2023 г.
Декларация

3131

Директор д-я ДВ

Мария Цочева Куманова

3131/29.12.2023 г.
Декларация