Екобюлетин брой 1: 1-8 януари 2023 г.

Понеделник, 9 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС кв. Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, една ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и една Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена на ул. „Фердинандова“, в близост до кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Ив. Вазов“/ кв. Долно Езерово, кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 01/01/ - 1.34 пъти /СДН/

на 02/01/ - 1.31 пъти /СДН/

на 03/01/ - 1.30 пъти /СДН/

АИС к-с „Славейков“

на 01/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 02/01/ - 1.04 пъти /СДН/

на 03/01/ - 1.33 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.74 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.25 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.03 пъти /СДН/

АИС ЦГЧ

на 03/01/ - 1.14 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.05 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 370 Последна промяна: 09:32:04, 09 януари 2023