Екобюлетин брой 26: 26 юни - 2 юли 2023 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 3 Юли 2023
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали пет автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС кв. Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“, АИС к-с „Лазур“ и АИС к-с „Славейков“, една ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и една Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в к-с „Славейков“, до Спортен комплекс Парк „Арена ОЗК“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, о- и р-ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни високи нива на контролираните замърсители. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС ЦГЧ

на 29/06/ - 1.26 пъти /СДН/

на 01/07/ - 2.05 пъти /СДН/

на 02/07/ - 1.82 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 280 Последна промяна: 15:23:04, 03 юли 2023