2024

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на дневен ред на седмото заседание на Общински съвет – Бургас на 14.02.2024 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 14.02.2024 година (сряда) от 9:00 часа, с продължение на 15.02.2023 година (четвъртък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред,…

Прочетете повече