Членство в международни мрежи и организации

Евроградове (Еurocities)

Лого

Евроградове е мрежа от повече от 200 града в 38 държави, които си сътрудничат, за подобряването на качеството на живот в тях.

Основните области на сътрудничество са: 
1. Включване на всички граждани в обществените процеси
2. Просперираща местна икономика
3. Здравословна околна среда
4. Отворени и достъпна градска среда
5. Сътрудничество на местните власти в решаване на глобални проблеми. 
6. Готовност за решаване на бъдещи проблеми

Община Бургас е член от 2004 г.

За повече информация посетете: www.eurocities.eu

Местни правителства за устойчивост (ICLEI Local Governments for Sustainability)

Лого

ICLEI – Местни правителства за устойчивост, е мрежа, включваща повече от 2500 представители в повече от 125 държави на местни и регионални власти, ангажирани с принципите на устойчиво градско развитие.

ICLEI поставя устойчивостта в центъра на градското развитие и създава условия за промяна на системата чрез практични и интегрирани решения, и в частност природно-базирани, за постигане на ниски емисии, справедлива, устойчива и кръгова икономика.

Община Бургас е член от 1994 г.

За повече информация посетете: www.iclei.org

Международна асоциация за обществен транспорт (UITP Union Internationale des Transports Publics)

Лого

UITP (Union Internationale des Transports Publics) e Международната асоциация за градски транспорт. Основана е през 1885 г. и е единствената световна мрежа, която обединява всички заинтересовани страни и обхваща всички устойчиви начини на придвижване в подкрепа на градския транспорт, който е основен компонент на градската среда.

За повече информация посетете: www.uitp.org

CIVITAS

Изображение 1064709

CIVITAS е мрежа от градове, работещи за постигане на устойчива градска мобилност. Чрез обмяна на опит, съвместна работа в мрежата и обучение, мрежата увеличава експертния капацитет на своите членове и помага на градовете-членове да поставят мобилността в центъра на декарбонизацията.  

За повече информация посетете: www.civitas.eu
 

Living-in.eu

Лого

Обединява европейски градове и институции, от повече от 110 града в 21 държави, в усилията им за внедряване и разширяване на обхвата на цифровизацията могат да споделят своя опит и добри практики.

Община Бургас е член от 2022 г.

За повече информация посетете: www.living-in.eu

B40 Network of Balkan Cities

Лого

Мрежата на Балканските градове B40 е междуградска организация от градове на Балканския полуостров със споделена визия за европейско бъдеще.
Членовете ѝ използват принципите на  демократичното, прозрачно и приобщаващо местно управление, което да води до равноправно и ефективно партньорство с цел обмяна на опит и иновативни решения за устойчивото развитие на градската среда.

Община Бургас е член от 2022 г.

За повече информация посетете: www.b40network.org

Мисии на ЕС: Адаптация към Климатичните промени

Лого

Целта на мисията е да подкрепя градовете и регионите от ЕС в прилагането на Стратегията на ЕС за адаптация към промените в климата. По-конкретно целта е европейските градове да:
• Разбират по-добре рисковете, породени от промените в климата. 
• Да подобрят подготовката им за справяне с последиците от климатичните промени. 
• Тестват и внедрят иновативни решения за по-голяма устойчивост.

Година на присъединяване 2022 г.

За повече информация посетете: www.europa.eu

Мисия Иновации: Градски Преход на Конвента на Кметовете

Лого

Целта на мисията е да си сътрудничи с 50 града из целия свят, за да демонстрира методи за холистичен градски преход, който се води от гражданите и който се фокусира върху чиста енергия и иновативни решения за нулеви емисии. До 2030, тези методи ще бъдат тествани в още 250 града. 

Година на присъединяване 2022 г.

За повече информация посетете: www.explore.mission-innovation.net

Craft Cities (Creating Actionable Futures)

Лого

Проектът Craft е част от инициативата на ЕС за Новия Европейски Баухаус (НЕБ), която поставя климатичната неутралност в центъра на развитието на градовете. 

Общността от градове в проекта си сътрудничи с управлението на Мисията на ЕС за 100 Климатично неутрални и умни градове и платформата NetZeroCities за постигане на целите на съюза по отношение на климатичната неутралност. Проектът цели да използва експертните умения на водещите градове в проекта – Болоня, Прага и Амстердам, за да помогне 60 градове-последователи, които ще съвместно ще
• тестват най-добрите практици от НЕБ;
• обменят опит; 
• развиват организационния капацитет според местните нужди;
• имат достъп до огромната база от знания и налични платформи, както и възможност за участие в обучения;
• въвличат учениците, младежите и студентите в генерирането на нови идеи;
• заедно ще разкажат за сътрудничеството в проекта. 

Година на присъединяване 2023 г.

За повече информация посетете: www.craft-cities.eu

Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors)

Лого

Споразумението на кметовете датира от 2008 г и цели да събере местни правителства ангажирани с постигането и дори надвишаването на целите на ЕС по отношение на енергийна ефективност и климат.

Инициативата се базира на участието на заинтересовани страни с разнообразни профили и до този момент е събрала повече от 9 000 местни и регионални власти от повече от 55 държави.

Година на присъединяване 2008 г.

За повече информация посетете: www.eu-mayors.ec.europa.eu

Green City Accord

Лого

Споразумението за зелен град е движение на Европейските кметове, отдадени на превръщането на градовете си в по-чисти и по-здравословни места за живот. 
Целта им е да се подобри качеството на живот на всички и да се ускори прилагането на правото на ЕС за околната среда. Кметовете се ангажират в подобряване на следните 5 области за управление на околната среда: въздух, вода, природа и биоразнообразие, кръгова икономика и отпадъци, и шум. 

Година на присъединяване 2021 г.

За повече информация посетете: www.europa.eu