Съобщение до всички заинтересовани собственици за разработен проект за ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Победа", кв.8

Публикувано на: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 14 Март 2021, 00:00

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е разработен проект за ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел: 056 / 852 345    .

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
арх.А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1084 Последна промяна: 09:38:08, 01 март 2021