Съобщение до Андрей Проданов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ в бивша местност "Голямата нива", кв.Банево

Публикувано на: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 14 Март 2021, 00:00

 

ДО

АНДРЕЙ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“, БЛ.2, АП.18

 

Уведомяваме Ви, че  е изготвен изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2326 по КК на гр.Бургас /в бивша местност „Голямата нива“, землище кв.Банево по недействаща КВС/.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

Ирина Петракиева
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1111 Последна промяна: 17:04:55, 01 март 2021