СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЛЕВСКИ“ №32, ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 2 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Март 2021, 00:00

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка с ал.2, т.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж  №П-2/14.01.2021г. за обект:

„ПРОЕКТ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА  АПАРТАМЕНТИ  С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.615.248.6.8 07079.615.248.6.11 И 07079.615.248.6.12, В ЖИЛИЩНА СГРАДА  В УПИ II, КВ.153, ПИ с идентификатори 07079.615.248.6.6, 07079.615.248.6.14, 07079.615.247.1.3 ПО ПЛАНА НА  ЦГЧ, гр. Бургас, находящ се ул. “Левски“№ 32

На основание чл.215  от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде  обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

телефон за връзка: 056/843-512 

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                           
ГЛ.ЕКСПЕРТ „УПА“          

ИЗГОТВИЛ: МАРИАНА ТАНЕВА                                
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1121 Последна промяна: 10:38:51, 02 март 2021