Съобщение до Любомир Янулов и Кирил Кънев за издадена скица с виза за проектиране

Публикувано на: Петък, 5 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Март 2021, 00:00

ДО: ЛЮБОМИР ЯНЕВ ЯНУЛОВ

        УЛИЦА „ДУНАВ“ №3                                                                                

        ГРАД СВЕТИ ВЛАС

 

ДО: КИРИЛ АНГЕЛОВ КЪНЕВ

        УЛИЦА „ПЪРВА“ №35

        ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИ                                                                               

        ГРАД БУРГАС                                                                      

 

Уведомяваме Ви на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че е издадена скица с виза за проектиране с изх.№94-01-41450/1/30.12.2020г. от Дирекция „ЦАУ Освобождение“.

Визата е издадена за УПИ  Х-451,452, кв.27, по плана на в.з.Минерални бани, поземлен имот с идентификатор по КК 07079.701.343 и е изложена в стая № 19 – II-ри етаж в сградата на Дирекция„ЦАУ Освобождение”, ж.к„Славейков”, гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, като заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ можете за обжалвате издадената скица с виза чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел. за връзка 056/860919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1167 Последна промяна: 13:34:22, 05 март 2021