Съобщение до "ГРИЙН ЛАНД" ЕООД и "БУЛ АРИ" ЕООД за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

Публикувано на: Петък, 5 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Март 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
„ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД
ГР.БУРГАС, УЛ. "ТРАПЕЗИЦА" № 5

ДО
„БУЛГ АРИ” ЕООД
ГР.БУРГАС, УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“№31А

 

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК на гр.Бургас в кв.23 съгласно ПУП-ПУР на предвиденото разширение на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

Ирина Петракиева
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1323 Последна промяна: 16:25:56, 05 март 2021