Съобщение до "Сева Бъгария"ООД за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ"Север"

Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 25 Март 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
„СЕВА БЪЛГАРИЯ“ООД
ГР.БУРГАС, УЛ. "ШЕЙНОВО" 19

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ VIII в кв.56 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.155 и ПИ с идентификатор 07079.605.156  по КК на гр.Бургас

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

Ирина Петракиева
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1183 Последна промяна: 09:15:19, 12 март 2021