Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на кв.Крайморие

Публикувано на: Понеделник, 22 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 5 Април 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

 

СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№ 70-00-153/2/22.03.2021г. 

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ УПИ VІІI-97 и УПИ IX-96 по плана на кв. „Крайморие“ ПИ с идентификатор 07079.30.252 и 07079.30.253 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІI-97 и УПИ IX-96  по плана на кв. „Крайморие“- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.252 и 07079.30.253 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12
Гл.специалист
Сл.Костадинова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 766 Последна промяна: 13:11:12, 22 март 2021