Съобщение до „НЕВАДА ТУРС 2004“ЕАД, Александър Александров, Веселин Александров, Димитрина Петкова и Божин Порточанов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

Публикувано на: Вторник, 13 Април 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 27 Април 2021, 00:00

ДО

„НЕВАДА ТУРС 2004“ЕАД

ХОТЕЛ „КАРИНА“

КУРОРТНА ЗОНА „ДЕЛФИН“

КК“СЛЪНЧЕВ БРЯГ“-8240

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ДО

АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

Ж.К.“ХИПОДРУМА“ БЛ.23“А“, ЕТ.8, АП.32

ГР. СОФИЯ

 

ДО

ВЕСЕЛИН МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

УЛ.“ГЕРГИ С.РАКОВСКИ“№145, ВХ.“Г“,ЕТ.3,АП.12

ГР.СОФИЯ

 

ДО

ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.14“А“, ВХ.2,ЕТ.8, АП.23

ГР. БУРГАС

 

ДО

БОЖИН ХРИСТОВ ПОРТОЧАНОВ

УЛ.“ГЕНЕРАЛ ГУРКО“№28, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

 

 

                                                                                                                     

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.612 и 07079.3.613 по КК на гр.Бургас, масив 111, местност „Вълчи връх“ (бивша местност „Курт тепе“) , землище на гр.Бургас , с който имотите се обединяват в един общ имот, за който  се отрежда УПИ VIII-2810 в устройствена зона “12/Смф“, съгласно ОУП на гр.Бургас с функционално отреждане „За обществено обслужване, безвредни производства, спорт, атракции и други допълващи функции“, с показатели на застрояване – Височина  5 ет./15м/,  Плътност на застрояване 60%, Кинт 3 и Озеленяване мин.30%.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция ”ЦАУ Освобождение”, ж.к. “Славейков”, гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ”ЦАУ Освобождение” до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 553 Последна промяна: 15:17:08, 13 април 2021