Съобщение до Христо Тодоров за издадено Решение относно Заповед с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 14 Май 2021, 00:00

ДО

ХРИСТО ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ

УЛИЦА „ХРИСТО ФОТЕВ“ №3, ВХ.3, ЕТ.5, АП.6

ГРАД  БУРГАС

 

 

На основание чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 529 от 25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с което е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № 2718/14.11.2011г. на Заместник-кмет на Община Бургас, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-66, кв.3 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас.

 

 

Д.АХМАКОВА

Главен специалист АС

Тел. за връзка  056 860919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 413 Последна промяна: 09:13:51, 14 април 2021