Административен капацитет

Размер на шрифта: A A A Назад
ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Обща цел: Повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения. Специфични цели: ► Повишаване на квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност. ► Подобряване на качеството на работа на служителите на Община Бургас, чрез подходящи обучения. ►…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни. Специфични цели: ► Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие; ► Разработване и приемане на нови местни…

ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ – СТРАТЕГИИ…

ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ – СТРАТЕГИИ ЗА СЪВМЕСТЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (BS NST)

Интернет страница на проекта: www.blacksea-tourism.net Общите цели на проекта са: ► Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи; ► Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти; ► Създаване на подходяща среда за изграждане на…

ПОДОБРЕНА ВИРТУАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА…

ПОДОБРЕНА ВИРТУАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ШИРОКОЛЕНТОВИ МРЕЖИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SIVA)

Достъпът до информация, широколентовата свързаност и финансирането на виртуалната достъпност са ключови компоненти, необходими за разработването, приемането и използването на ИКТ в икономиката и обществото. Недостатъците в телекомуникационната инфраструктура и достъпът до услуги между отделните страни и региони в обхвата на програмата, затрудняват значително конкурентоспособността и сближаването в Югоизточна Европа.…