Административни услуги

Размер на шрифта: A A A Назад

Често задавани въпроси и отговори

Общи административни услуги

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - описание и формуляри

Местни приходи от данъци, такси и реклама - описание и формуляри

Финансово - счетоводни дейности - описание и формуляри

Икономика и стопански дейности - описание и формуляри

Устройство на територията - описание и формуляри

Строителство - описание и формуляри

Образование и демографски въпроси - описание и формуляри

Здравеопазване и социални дейности - описание и формуляри

Околна среда - описание и формуляри

Управление на общинска собственост - описание и формуляри

Управление при кризи, обществен ред и сигурност - описание и формуляри

Центрове за административни услуги - описание и формуляри

Услуги предоставяни от Общински предприятия

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Информация за регистрация на чужди граждани

Уведомление съгл. Чл.8 и чл.11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите

Анализ на анкетата за организация на административното обслужване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през