АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес

Българската банка за развитие осигурява кредитен ресурс за съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за компании, които са подали проектни предложения по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Участвалите в процедурата предприятия могат да се възползват от директни кредити в размер от 100 000 лв.…

Прочетете повече

Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия

Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия Националният гаранционен фонд (НГФ), част от Групата на Българската банка за развитие, подписа споразумение с Обединена Българска Банка, за издаване на гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на микро-, малки и средни предприятия. Програмата…

Прочетете повече

Онлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура…

Прочетете повече

МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЧЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПЪРВАТА МЯРКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ) BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Видео указания за подаване на формуляра за кандидатстване по процедура „Технологична модернизация“

Прочетете повече

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯВИ XIII-та КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯВИ XIII-та КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване…

Прочетете повече

Прием на заявления по мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

Прием на заявления по мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” и цели да…

Прочетете повече

„ББР Лизинг“ удължава програмата си за финансиране на проекти с 0% самоучастие

Българската банка за развитие „ББР Лизинг“ удължава до 31.12.2022 г. програмата си в подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, осъществявана в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд и Европейския инвестиционен фонд. Целта на програмата е преодоляване от бизнеса на негативните последици от пандемията. „ББР Лизинг“ отпуска до 5 млн. лв.…

Прочетете повече

Бизнесът може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на фондовете

В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, е разработена и стартира програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която позволява на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната. Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при…

Прочетете повече

Национален гаранционен фонд стартира първата си програма за гарантиране на лизингови сделки на малкия и средния бизнес

Националният гаранционен фонд, част от групата на Българска банка за развитие, стартира специализирана схема за гарантиране на лизингови сделки на микро-, малки и средни предприятия. Общият размер на програмата на Националния гаранционен фонд е в размер на 157,5 млн. лв., което ще позволи на лизинговите дружества да сключват сделки за…

Прочетете повече