АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

Държавен фонд „Земеделие“ стартира на 8 април прием на документи по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Животновъдите  могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, заявления за подпомагане  се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния обект. Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за…

Прочетете повече

Dare to Scale – програма за растеж, насочена към предприемачи и бизнеси е отворена за кандидатстване

Програмата се организира от българския офис на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor, с основен партньор Пощенска банка и подкрепата на Софтуер Груп, и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНСМП). Тя е отличена за най-добра акселераторска програма за 2019 г. и 2020 г. в наградите CESA. Продължителността на Dare to…

Прочетете повече

Прием на документи по Спогодбата за трудова миграция с Република Молдова

От 08.03.2021 г. се възобновява приемът на заявки от работодатели за свободни работни места за молдовски граждани в България по действащата Спогодба за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова. Спогодбата се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат…

Прочетете повече

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на Заетостта

От 08.03.2021 г.,  Дирекция „Бюро по труда“ приема заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Работодателите могат да получат финансова подкрепа, ако за обявените от тях свободни позиции одобрят регистрирано безработно лице – представител на целева група по програма или…

Прочетете повече

BG16RFOP002-2.097 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Цел на процедурата е да осигури оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез Националната агенция по приходите (НАП), да продължат дейността си поне…

Прочетете повече

Възможност за участие в програмата BlueInvest Coaching за предприятията от секторите на синята икономика

Към настоящия момент компаниите могат да кандидатстват за подпомагане –обучения от типа Coaching чрез инструмента на BlueInvest „Подпомагане на инвестиционната готовност“ (The BlueInvest Readiness Assistance), който е предназначен за стартиращи предприятия и МСП с иновативни и устойчиви продукти и решения за синята икономика. Ще бъдат избрани до 200 фирми, които…

Прочетете повече

Схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19

От 8 февруари (понеделник) Министерството на туризма започна приема на документи по държавната помощ под формата на преки безвъзмездни средства, за лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност.               Допустими кандидати са: 1. Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и…

Прочетете повече

Разширен обхват на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Българска банка за развитие (ББР) изготви промени в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19. С тях се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на…

Прочетете повече

Удължава се срокът за изплащане на компенсации по проект „Запази ме” от Агенцията по заетостта

Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания. Заявленията за изплащане…

Прочетете повече

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ № 18, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2020Г. ЗАСЕДАНИЕ, ОТНОСНО ПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА, ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено…

Прочетете повече