Актуални мерки

Финансиране на групи и организации на земеделски производители

Българската банка за развитие предлага Директни кредити за оборотни средства или инвестиции на групи и организации на земеделски производители Специална програма с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им от ликвидност и/или финансиране на техни инвестиционни намерения. Предвидената финансова подкрепа е в…

Прочетете повече

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие предлага проектно финансиране на новоучредени микро, малки и средни предприятия за изграждането на фотоволтаични централи с цел продажба на произвежданата електроенергия. Програмата е в синхрон със стратегията на ББР за подкрепа на зелени проекти и в контекста на заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна…

Прочетете повече

Проектно и инвестиционно финансиране

В допълнение към стандартния набор от финансови инструменти, Българска банка за развитие предлага проектно финансиране за инвестиционни проекти в България. Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и финансова история. В зависимост от размера на конкретен проект и при необходимост, ББР разполага с…

Прочетете повече

Програма за финансиране на лечебни заведения за болнична помощ

Българската банка за развитие предлага оборотно и/или инвестиционно финансиране за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги.   Допустими разходи ОБОРОТНО ФИНАНСИРАНЕ - За покриване на признати, документално обосновани, разходи с ДДС, включително погасяващи задължения към контрагенти и доставчици. ИНВЕСТИЦИОННО…

Прочетете повече

Оборотно финансиране за строителни фирми

Българската банка за развитие предлага оборотно финансиране за строителни фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) с контрагенти, страна по договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по национални и европейски програми. В обхвата му влизат две направления: НАПРАВЛЕНИЕ 1 – проекти по Националния план за възстановяване…

Прочетете повече

Лизинг с гаранция от Националния гаранционен фонд

ББР Лизинг и Националният гаранционен фонд, част от Групата на Българската банка за развитие, стартират съвместна програма за лизингово финансиране на микро, малки и средни предприятия при облекчени условия. 1,5 млн. лв. размер на финансирането 8 години максимален срок на лизинга 5% самоучастие за лизинг на машини и оборудване 0%…

Прочетете повече

Инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

Българската банка за развитие предлага подкрепящо финансиране за предприятия с одобрени проекти по европейски и национални програми. Новият инструмент на банката е в изпълнение на стратегическите й цели да допринася за увеличаване на инвестиционната активност сред малките и средните предприятия. Сред приоритетите на ББР е още облекчаване на достъпа до…

Прочетете повече

Директно финансиране с гаранция по INVEST EU

Българската банка за развитие улеснява достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, които са с по-рисков профил, допринасят за екологичната трансформация или внедряването на цифрови технологии. В партньорство с Европейския инвестиционен фонд и Европейската комисия, пo програмата с гаранция по Invest EU банката ще предложи кредитиране с облекчени изисквания…

Прочетете повече

Гаранционна схема за гарантиране на лизингови сделки за малкия и средния бизнес

Гационалния гаранционен фонд  сключи споразумения по  първата специализирана схема за лизинг и единствена на пазара в момента с Уникредит Лизинг, ОТП Лизинг и Юробанк България за гарантиране на лизингови сделки за МСП. Размерът на общия договорения гарантиран портфейл - 157,5 млн. лв., което ще позволи гарантиране на нови лизингови сделки…

Прочетете повече