АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.020 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР "РИБОЛОВ" ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Целта на настоящата процедура е осигуряване на компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара причинено от войната на Русия срещу Украйна и последиците от нея върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.…

Прочетете повече

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.021 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР „АКВАКУЛТУРИ“ ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014

3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 Целта на процедурата е да се осигурят компенсации на тези стопанства - заети с производството на аквакултури, за допълнителните разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара причинено от войната на Русия срещу Украйна и последиците от нея върху веригата на доставки на продукти…

Прочетете повече

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.022 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2

Подкрепата по процедурата цели постигане на положителен ефект по отношение на микро, малки и средни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от войната върху веригата…

Прочетете повече

Grow.Global продължава със серия менторски срещи с водещи експерти, които ще помогнат на компаниите да изнасят успешно

Експортната обучителна програма Grow.Global продължава със серия менторски срещи, които ще помогнат на български компании да получат ценни насоки по пътя към нови пазари. В рамките на 10 менторски срещи, водени от едни от най-успешните мениджъри на компании, бизнес организации, търговски камари и др., компаниите ще имат възможност да получат…

Прочетете повече

Министерството на иновациите и растежа стартира издаването на Стартъп виза

Министерството на иновациите и растежа стартира издаването на Стартъп виза   Министерството на иновациите и растежа (МИР) започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект или т.нар. Стартъп виза. Подаване на документите и кандидатстване може да се направи през платформата СУНИ (Система за управление на национални инвестиции)…

Прочетете повече

Фирмите вече могат да кандидатстват за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по Плана за възстановяване

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании Кандидатстването по третата отворена мярка по Плана за възстановяване е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. и е с общ бюджет 200 млн. лв. Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв.…

Прочетете повече

Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)…

Прочетете повече

186 милиона евро за популяризиране на висококачествени и устойчиви продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС

Европейската комисия отпуска 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за популяризиране на устойчиви и висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС в ЕС и в световен мащаб. Приетата от Комисията работна програма по политиката за популяризиране за 2023 г. допринася за осъществяването на политическите приоритети на…

Прочетете повече

Нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия (МСП) в ЕС за 2023 г.

Нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия (МСП) в ЕС за 2023 г. Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на…

Прочетете повече