АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

Нови отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор

Отворени са вторите конкурси по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от над 250 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. Конкурсите са структурирани в следните основни теми:…

Прочетете повече

Обявена е втората процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да…

Прочетете повече

Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

Цифрова Европа“ е програма, финансирана от Европейския съюз, фокусирана върху предоставянето на цифрови технологии в бизнеса, гражданите и публичните администрации с общ бюджет от 7,5 милиарда евро за периода 2021—2027 г. Програмата осигурява стратегическо финансиране за подкрепа на проекти в пет области: изчисления със суперкомпютър, изкуствен интелект, киберсигурност, задълбочени цифрови…

Прочетете повече

Финансова подкрепа за закрила на интелектуалната собственост на МСП в ЕС

До 16.12.2022 г. Патентно ведомство на Република България, с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейската комисия, предоставя на българските малки и средни предприятия (МСП) възможност за достъп до новия Фонд на ЕС за МСП, който предлага ваучери за МСП, за да им помогне да…

Прочетете повече

ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес

Българската банка за развитие осигурява кредитен ресурс за съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за компании, които са подали проектни предложения по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Участвалите в процедурата предприятия могат да се възползват от директни кредити в размер от 100 000 лв.…

Прочетете повече

Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия

Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия Националният гаранционен фонд (НГФ), част от Групата на Българската банка за развитие, подписа споразумение с Обединена Българска Банка, за издаване на гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на микро-, малки и средни предприятия. Програмата…

Прочетете повече

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯВИ XIII-та КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯВИ XIII-та КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване…

Прочетете повече

Прием на заявления по мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

Прием на заявления по мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” и цели да…

Прочетете повече

„ББР Лизинг“ удължава програмата си за финансиране на проекти с 0% самоучастие

Българската банка за развитие „ББР Лизинг“ удължава до 31.12.2022 г. програмата си в подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, осъществявана в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд и Европейския инвестиционен фонд. Целта на програмата е преодоляване от бизнеса на негативните последици от пандемията. „ББР Лизинг“ отпуска до 5 млн. лв.…

Прочетете повече