ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 16 Август 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Българската банка за развитие осигурява кредитен ресурс за съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за компании, които са подали проектни предложения по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Участвалите в процедурата предприятия могат да се възползват от директни кредити в размер от 100 000 лв. до 500 000 лв., с които да покрият необходимото по ОПИК 50% съфинансиране или да извършат допълнителни дейности за подобряване на енергийната ефективност. Финансовият инструмент ще е достъпен и за компаниите, които не са били одобрени за европейските средства.

Предимствата му са 100% финансиране на проекта без ДДС, възможност за отпускане на кредит още преди подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ, както и минимални изисквания за обезпечение, предвид характера на дейностите.

Компании, които вече са вложили средства за инвестиция, могат да кандидатстват за тяхното пълно възстановяване, като разходите трябва да са извършени след датата на подаване на проектното предложение.

Програмата е на обща стойност 30 млн. лв. Целта е да се ускори въвеждането на енергоспестяващи технологии в производството, което ще доведе до намаляване на консумираната електроенергия от външни доставчици.

За информация: https://bbr.bg/bg/n/bbr-s-nova-kreditna-programa-za-energijna-efektivnost-na-malkiya-i-sredniya-biznes/

https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/energijna-efektivnost-na-msp/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 231 Последна промяна: 15:54:26, 16 август 2022