Анкета във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 -2027

Размер на шрифта: A A A Назад

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021 -2027

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Бургас стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027 г., можете да изпращате на следния имейл: [email protected]. Подайте ги и чрез попълване на анкетата, която ще откриете тук: https://arcg.is/1zGCvG.

ТЪРСИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

Анкетата е активна до 13 НОЕМВРИ 2020г. включително.