Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Бургас

Моля, отговорете на всеки един от следните въпроси коректно така, както Вие мислите.

Всички полета са задължителни!


 1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас?
 2. Кои места за обслужване сте посещавали?
 3. За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас?
 4. В каква степен получавате нужната Ви информация?
 5. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
 6. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?
  • Компетентност
  • Отношение към гражданите
 7. Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
 8. Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването?
 9. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?