Антикорупция

Антикорупция

Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция. Съгласно хартата на клиента  утвърдена със Заповед № 1299/14.05.2016 г.

  1. Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
  2. Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Община Бургас, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни формуляр.


Благодарим Ви за съдействието!

 

Допълнителна информация:

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ