Балансирана система

Балансирана система от показатели за ефективност

Балансирана система от показатели за ефективност на общинската администрация на Община Бургас за 2014 г., утвърдена със Заповед № 1432/10.06.2014 г. на Кмета на Община Бургас.