Банкови сметки

Банкови сметки

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БУРГАС:


ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И РЕКЛАМА"

IBAN : BG08SOMB91308424151744


КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 3% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448090 РАЗРЕШИТЕЛНИ ВОДИ

446500 ГЛОБИ

448013 ТАКСА КУЧЕ

4414002 ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

ЗА ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС:

IBAN : BG28SOMB91303123996500

 

ЗА ДЕПОЗИТИ ПО РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ, ОБЩ. НАРЕДБИ И ТЪРГОВЕ:

IBAN : BG89SOMB91303323996501

 

ЗА ФОНД ПРИВАТИЗАЦИЯ

IBAN : BG26SOMB91303223996552

 


ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ IBAN СМЕТКИ СА В:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - КЛОН БУРГАС
BIC : SOMBBGSF

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС:

  • Касов салон на ул. "Александровска" № 83 и ЦИОГ ул. "Александровска" №26 - в брой и с ПОС терминални устройства;
  • Центровете за административни услуги: "Възраждане" в к-с"Меден рудник" до бл.26; "Освобождение" в к-с "Славейков" до бл.49; "Изгрев" в к-с "Зорница" бл.47; "Зора" в к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67; "Долно Езерово" - в брой.
  • На касите на "Български Пощи" ЕООД и Изипей АД.