БЕЗПЛАТНО САНИРАНЕ И ЗА МАЛКИТЕ СГРАДИ

Размер на шрифта: A A A Назад

Безплатно саниране и за малките сгради

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разширява обхвата си. В нея може да се включат и по-малки блокове.

В Бургас повече от 1500 сгради отговарят на тези изисквания:
• Сгради, които отговарят на изискванията

Кои сгради може да кандидатстват за безплатно саниране?
В Програмата вече ще могат да се включат и панелни блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.

Какво да направите, за да получите помощ за саниране?
• Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците;
• Вземане на решение за обновяване на сградата. Задължително е всички собственици да дадат съгласие;
• Сдружението на собствениците подава заявление пред общината
• Общината приема и оценява документите на Сдружението на собствениците;
• При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата.

Какви са етапите до започване на санирането?
• Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
• Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
• Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
• Строителен и авторски надзор.

Какви дейност включва програмата за енергийна ефективност?
• Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
• Мерки за енергийна ефективност:
- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.