БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ

website: http://bfo.bg/
e-mail: [email protected]
[email protected]

БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ /БФО/ e юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност в сферата на фотографията. Създадено е през 2009 година, от когато са и първите му официални изяви. Една от основните цели на сдружението е привличане на младежката аудитория към визуалните изкуства, в случая фотографията, и ангажирането им с дейността на общността с цел развитието на изявите на визуалните изкуства в гр.Бургас. В БФО членуват редица изявени и утвърдени автори с международно признание, някои, от които носители на престижни награди на FIAP. Бургаска Фотографска Общност работи съвместно с фотографски клубове, както от други градове в страната, така и с клубове в чужбина.

БФО е партньор по проект съвместно със ЦНСТ - град Бургас.

Изложби в България

Фестивал Spirit of Burgas - 2008, 2009, 2010 година
Фестивал "Джаз в Бургас"
Изложба "Джазопис", гр. Бургас - октомври 2009 и 2011 година
Годишна изложба на Бургаска Фотографска Общност, гр. Бургас     -   декември 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година
Национална изложба биенале "Бяло", гр. Бургас - март 2011 година
Изложба по повод Европейския ден на морето, град Бургас - май 2012 година
Фестивал "Включи града" , гр. Бургас - март 2013 година
Изложба по повод Международния ден на Черно море", гр. Бургас -        октомври 2015 година
"Хуморът, уловен в ежедневието" - гр. Габрово

Изложби в чужбина

"Приятели на морето", гр. Лозенград, Република Турция - май 2011 година
DASK DOGAY, гр. Инеада, Република Турция - май 2011 година
"Международни дни на фотографията", гр. Текирда, Република Турция - октомври 2011 година
"Шарено", гр. Лозенград, Република Турция - май 2012 година
"Международни дни на фотографията" - гр. Текирда, Република Турция - октомври 2012 година
Съвместна изложба на фото клуб KPIB и БФО , гр. Машхад, Република Иран - ноември 2013 година
"Международни дни на фотографията" - гр. Текирда, Република Турция  - 2016 година