ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022

Указ № 271 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, на 27 февруари 2022 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 05.11.2021 г.)

Заповеди на кмета

Покани за консултации

Избирателен списък

Списък на заличените лица

Изборни книжа

Електронни услуги

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация 

Важни съобщения