Често задавани въпроси и отговори

Често Задавани въпроси и отговори

ВЪПРОС ОТГОВОР
Въпроси?

Сграда на Община Бургас

1. Какви услуги предлага община Бургас? Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес:
Услуги на Община Бургас
2. По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?

На място на гише, устно, вкл. по телефон, чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн чрез портала за електронни административни услуги:
Електронни услуги

3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път? При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП) При ползване на електронни услуги от сайта на Община Бургас - КЕП или облачен КЕП, или ПИК на НАП
4. Къде може да бъде получен изготвения документ? По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.
5. Как да направя деловодна справка по електронен път? Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка на интернет страницата на община Бургас или директно от Деловодна справка следвате посочените указания. За да направите справката, при подаване на заявление в ЦАО или деловодствата на ЦАУ е необходимо да изискате от деловодителя да Ви предостави освен входящ номер и индивидуален код за достъп.
6. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Бургас?      

Справка за  финансовите задължения към община Бургас е достъпна за физически лица на следния линк: 
Справка за финансови задължения за физически лица За да направите справката трябва да разполагате с ПИН, издаден от дирекция "МПДТР" при Община Бургас, ПИН на НАП или квалифициран електронен подпис за физически лица, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията

Юридическите лица могат да проверят задълженията си на следния линк: Справка за финансови задължения за юридически лица За да направите справката е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис за юридически лица, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията. След проверка можете да заплатите по електронен път като следвате инструкциите.

7. Къде са публикувани банковите сметки на община Бургас? Информацията е достъпна на следния линк: 
Банкови сметки на Община Бургас
8. Къде и как се заплащат услугите? На каса в брой или чрез ПОС-терминал. По банков път. Банковата сметка е посочена тук Банкови сметки на Община Бургас чрез epay www.epay.bg
9. Къде се намира Центърът за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас?

 

Визуално уптътване къде се намира ЦАО

10. Мога ли да използвам интернет в ЦАО?  ЦАО предлага интернет със свободен достъп при свързване към мрежа CAO.
11. Как мога да получа информация по телефона?

Община Бургас е осигурила няколко канала за получаване на информация. На интернет страницата ни www.burgas.bg са посочени всички възможности за контакт. Чрез единен номер за контакт *5556 може да бъде избиран от стационарни и мобилни телефони на абонати на мобилните оператори в страната - А1, Виваком, Теленор. Обажданията са без увеличение на цената, като тези от стационарен телефон се таксуват като градски разговор, а от мобилен - според тарифния план. Всяко обаждане се тарифира на най-ниската цена за разговори в мрежата на собствения мобилен оператор. Ако разполагате с включени безплатни минути в месечния си план, то обаждането на кратък номер *5556 ще бъде напълно безплатно, с изключение на абонатите на мобилна услуга на А1, които говорят според условията на тарифния си план /извън безплатните минути/ в собствената мрежа на оператора. Ползване на безплатен номер Чрез натискане върху посочените долу вляво на интернет страницата www.burgas.bg номера или върху зеления телефон вдясно на страницата. От там можете да изискате и повикване от Общината, което ще бъде напълно безплатно за Вас, макар и да получите обаждане от чуждестранен номер. Това е така, защото за тази услуга се ползват сървъри, които не са разположени в България. Чрез някой от номерата на телефонната централа 056 840915, 840916, 840917, 840918 или 840919 Като разгледате телефонния указател и намерите името на служителя, с когото желаете да разговаряте.

Служители на администрацията по звена

12. Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Бургас, заместник-кметовете и главен архитект?

Информацията е достъпна на следния линк: Работно време и приемни дни

13. Как мога да заявя извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване? Информацията е достъпна на следния линк: Разделно събиране и предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 
14. Какъв е редът за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете? Информацията е достъпна на следния линк: 

Ред за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете