"ЧИСТОТА" ЕООД

"ЧИСТОТА" ЕООД

"ЧИСТОТА" ЕООД

ул. „Чаталджа” №34
телефон +359884350550
[email protected]; [email protected];
website: http://chistota-burgas.com/
Управител: Юлиян Станков

Работно време: 08:30-17:00

Тоалетна Гаров площад – 08:00-18:00;
Тоалетна Тройката – 08:00-20:00;
Тоалетна Приморски парк – 09:00-19:00;
Тоалетна Централна спирка – 09:00-17:00;
Тоалетна РумВелека – 09:00-17:00;
Строително сметище – 08:00- 16:30;
КТП – 08:30-17:00;
Автомивка – 08:30-17:00

Събиране и транспортиране на отпадъци, поддържане на чистотата на места за обществено ползване, обезвреждане на отпадъци в депа и други съоръжения, разделно събиране на отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, експлоатация на Претоварна станция „Капчето”, почистване на септични ями и черпателни кладенци, експлоатация на обществени тоалетни, предоставяне на услуги за физически и юредически лица и други дейности, произтичащи от предмета на дейността.

Предоставяне на услуги с различни видове техника за физически и юрдически лица, притежаваме собствена Автомивка и Пункт за Годишни Технически прегледи и автосервиз.