Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 3 Величка Великова Началник-отдел 056/907 428 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 3 Ивайло Трендафилов главен експерт 056/84 11 93 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 1 Жана Колева главен експерт 056/907 458 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 2 Мариела Гъркова главен експерт 056/907 430 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
3 313 Камер Ахмедов главен експерт 056/907 259 ул. "Александровска" №26 [email protected]
3 313 Георги Сакалиев Главен експерт 056/907 318 ул. "Александровска" №26 [email protected]
3 316 Кира Данабашева старши експерт 056/907 272 ул. "Александровска" №26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител