Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
3 308 Йорданка Ананиева Заместник-кмет Образование, здравеопазване и социални дейности 056 907271 ул. Александровска, 26 [email protected]
3 307 Мария Даскалова Сътрудник Зам.кмет Образование, здравеопазване и социални дейности 056 907271 ул.Александровска 26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител