Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
4 407 Димитър Бакалов Директор Дирекция "Строителство" 056 907 204 ул."Александровска" 26 d.bakalov@burgas.bg
3 306 Иван Гюлев Началник Отдел "Безопасност и организация на движението" 056/840 453 ул. „Шейново” 24 /Профсъюзен дом/ i.gyulev@burgas.bg
4 411 Веселина Цакова Началник на Отдел "Строителство и енергийна ефективност" (056) 841 878 ул."Александровска" 26 v.tsakova@burgas.bg
5 507 Светлана Танева Началник на Отдел "Озеленяване и благоустрояване" (056) 907 279 ул."Александровска"26 s.taneva@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител