Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 1 Мая Русева Директор "Европейски политики и програми" 056 841193 ул.Климент Охридски, ет.2 m.velcheva@burgas.bg
2 2 Антония Дякова Началник Отдел "Инвестиционни проекти" (056)841193 ул.Климент Охридски 3 a.dyakova@burgas.bg
2 1 Величка Великова Началник отдел "Териториално сътрудничество" 056 841193 ул. „Климент Охридски” 3 v.velikova@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител