Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 1 Мая Русева Директор "Европейски политики и програми" 056 841193 ул.Климент Охридски, ет.2 [email protected]
2 2 Антония Дякова Началник Отдел "Инвестиционни проекти" (056)841193 ул.Климент Охридски 3 [email protected]
2 1 Величка Великова Началник отдел "Териториално сътрудничество" 056 841193 ул. „Климент Охридски” 3 [email protected]

Изпрати съобщение до служител