Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
1 103 Веселин Василев Директор на Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност” 056 907205 ул. Александровска, 26 [email protected]
2 10 Мариан Ангелов Началник Отдел "Общофункционален контрол" 056 907512 ул.Конт Андрованти [email protected]
2 205 Галина Байчева Началник Отдел "Управление при кризи и ОМП" 056 907 217 ул. Александровска, 26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител