Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 24 Румен Шарпов Директор на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” 056 844713 ул. "Конт Андрованти" №1 r.sharpov@burgas.bg
2 29 Румяна Иванова Началник Отдел "Контрол и принудително събиране" 056 841348 ул. Александровска №83 r.ivanova@burgas.bg
2 29 Златина Костадинова Началник Отдел "Обслужване на данъкоплатци" 056 841348 ул. Александровска №83 z.kostadinova@burgas.bg
1 1 Росица Гавраилова Началник Отдел "Отчитане на приходи" 056 870922 ул. Александровска №83 r.gavrailova@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител