Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
3 309 Златина Караиванова Директор “Бюджет и финанси” 056 907203 ул.Александровска,26 [email protected]
2 206 Мария Станкова Началник Отдел "Бюджет" 056 907267 ул.Александровска,26 [email protected]
3 306 Олга Андреева Началник отдел „Финансово-счетоводна дейност” 056 907253 ул.Александровска 26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител