Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
3 309 Златина Караиванова Директор на Дирекция "Бюджет и финанси" +359 56 907 203 Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
2 206 Мария Станкова Началник на Отдел "Бюджет" +359 56 907 267 Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
3 306 Олга Андреева Началник на Отдел "Финансово - счетоводни дейности" +359 56 907 253 Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
3 24 Румен Шарпов Директор на Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклами" +359 56 844 713 ул.Конт Андрованти /Нармаг/ obshtina@burgas.bg
2 29 Златина Костадинова Началник на Отдел "Обслужване на данъкоплатци" +359 56 841 348 ул. „Александровска”83 obshtina@burgas.bg
2 28 Росица Гавраилова Началник на Отдел "Отчитане на приходи" +359 56 870 922 Александровска, 83 obshtina@burgas.bg
2 29 Румяна Иванова Началник на Отдел "Контрол и принудително събиране" +359 56 907 452 Александровска, 83 obshtina@burgas.bg
2 13 Ивелина Шавова-Стратева Директор на Дирекция "Икономика и стопански дейности" +359 56 907 260 ул. „Конт Андрованти” /Нармаг/ obshtina@burgas.bg
2 20 Виолета Лазова Началник на отдел "Икономика и бизнес развитие" +359 56 907 266 ул. „Конт Андрованти” /Нармаг/ obshtina@burgas.bg
2 19 Марияна Христова Началник на отдел "Стопански дейности" +359 56 907 503 ул. „Конт Андрованти” /Нармаг/ obshtina@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител