Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
4 403 Емил Бурулянов Главен архитект +359 56 907 292 Александровска, 26 [email protected]
4 415 Николай Цоцомански Директор на Дирекция „Устройство на територията" +359 56 907 476 Александровска, 26 [email protected]
4 409 Тихомир Райчев Началник на Отдел „Устройствено планиране и архитектура“ +359 56 907 299 Александровска, 26 [email protected]
4 406 Марияна Иванова Началник на Отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“ +359 56 907 281 Александровска, 26 [email protected]
4 410 Светлана Евтимова Началник на Отдел "Инвестиционно планиране" +359 56 907 290 Александровска, 26 [email protected]
4 407 Димитър Бакалов Директор на Дирекция "Строителство" +359 56 907 204 Александровска, 26 [email protected]
4 411 Елена Лозанова-Палова Началник на отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност" +359 56 907 471 Александровска, 26 [email protected]
1 1 Иван Гюлев Началник на Отдел "Безопасност и организация на движението" +359 56 840 453 ул. „Шейново” 24 /Профсъюзен дом/ [email protected]

Изпрати съобщение до служител