Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
1 103 Веселин Василев Директор на Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" +359 56 907 205 Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
1 10 Мариан Ангелов Началник на Отдел "Общо функционален контрол" ул. „Конт Андрованти” /Нармаг/ obshtina@burgas.bg
2 205 Галина Байчева Началник на Отдел "Управление при кризи и ОМП" +359 56 907 217 Александровска, 26 obshtina@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител